DOLAR 8,56620.77%
EURO 10,45550.53%
ALTIN 521,510,65
BITCOIN 316839-6,65%
Aydın
21°

AÇIK

20:33

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
Altınkum Vakıflar Yerleşkesi İhaleye Çıkıyor

Altınkum Vakıflar Yerleşkesi İhaleye Çıkıyor

ABONE OL
Mayıs 18, 2021 11:59
Altınkum Vakıflar Yerleşkesi İhaleye Çıkıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Altınkum Vakıflar Yerleşkesi İhaleye Çıkıyor

Altınkum Vakıflar Yerleşkesi İhaleye Çıkıyor. T.C. Kül­tür Ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Va­kıf­lar Genel Mü­dür­lü­ğü Aydın Bölge Mü­dür­lü­ğü’nce, Yalı Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan ve va­kıf­lar yerleşkesi ola­rak bi­li­nen ta­şın­maz­lar, mev­cut imar du­ru­mu­na göre pro­je­len­di­ri­le­rek in­şa­at yap­tı­rıl­mak üzere yapım kar­şı­lı­ğı uzun sü­re­li ki­ra­la­ma mo­de­li çer­çe­ve­sin­de ki­ra­ya ve­ril­me­si için 2886 sa­yı­lı Dev­let İhale Ka­nu­nu’nun 35/a mad­de­si­ne göre ka­pa­lı tek­li­fi usulü ile iha­le­ye çı­ka­rıl­ıyor.

Çam­lık Ma­hal­le­si 565 ada 43, 44, 47 ve 48 par­sel­de bu­lu­nan 18 bin met­re­ka­re­lik va­kıf­lar, mu­ham­men be­de­li 15 mil­yon TL. ile 21 yıl­lı­ğı­na ki­ra­ya ve­ri­lecek.

Didim Altınkum da bulunan ve

Altınkum Vakıflar Yerleşkesi İhale Şart­na­me­sin­de

Eks­per­tiz ra­po­run­da yapım/ona­rım ve amor­ti sü­re­si ola­rak be­lir­le­nen (6) yıl­lık sü­re­ye (İha­le­ye ka­tı­lı­mın sağ­lan­ma­sı, vakıf ta­şın­ma­zın de­ğer­len­di­ril­me­si, kira ge­ti­ri­si­nin yük­sel­til­me­si vb.) amaç­lar­la (15) yıl kar etme sü­re­si ek­le­ne­rek top­lam söz­leş­me sü­re­si­nin (21) yıl ola­rak be­lir­len­me­si,

İşin sü­re­si­nin baş­la­ma sü­re­si olan yer tes­lim ta­ri­hin­den iti­ba­ren ilk 3 yıl aylık ki­ra­sı­nın; sabit 7.500,00-TL (Ye­di­bin­Beş­yüz­Türk­Li­ra­sı) + (İhale artış oranı) ol­ma­sı, iş­let­me sü­re­si baş­lan­gı­cı olan 4. yılın ba­şın­dan iti­ba­ren, 155.000,00-TL. (Yü­zel­li­beş­bin­Türk­Li­ra­sı) + (İhale artış oranı) + İnşaat sü­re­sin­de­ki yıl­lık Tüfe artış oranı top­la­mı kadar ola­rak be­lir­len­me­si ve 5. yılın ba­şın­dan iti­ba­ren aylık kira be­del­le­ri­nin her yıl bir ön­ce­ki yılın Yurt İçi Tüfe on iki aylık or­ta­la­ma­sı (Ar­tı­şa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir ön­ce­ki yılın aylık kira be­de­li­nin Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan açık­la­nan Yurt İçi Tü­ke­ti­ci Fiyat En­dek­si on iki aylık or­ta­la­ma­la­ra göre de­ği­şim oran­la­rı­nın ge­ri­ye dönük on iki ayın arit­me­tik or­ta­la­ma­sı alı­na­rak he­sap­la­nır) ora­nın­da ar­tı­rı­la­rak be­lir­len­me­si şek­lin­de. İha­le­si, 4 Ha­zi­ran Cuma günü saat 14:30’da Aydın Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü Hiz­met Bi­na­sın­da ya­pı­la­cak.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

rk
rk

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.